Besøg på Knivsbjerg

Klub nr. 17
Distrikt 46
Charterdag 10. september 1955

Julehygge, snakken går
 

Aabenraa Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE

26. januar 2021
Kaminmøder i små grupper.
AFLYST - Corona

februar
Kaminmøder i små grupper, nærmere info er under udarbejdelse


ISO's klumme

ISO er en forkortelse for "International Service Organiser"
ISO's opgave er bl.a. at holde kontakt til vores fadderbørn, vores venskabsklubber og vores internationale kontakter.

SPONSORAT:
Vores sponsorat går til SOS-børnebyerne i Mozambique.

SOS Børnebyerne i Mozambique organiserer talrige SOS nødhjælpsprogrammer, så som ernæringsprogrammer og basal medicinsk behandling af børn og deres mødre, gravide kvinder og ældre mennesker fra lokale områder.  


Historien om rosen
Hvorfor får vi en rose ved særlige lejligheder?
Du kan læse lidt om grunden HER...

  
Der er også fremavlet en rose med navnet Innerwheel rosen, den kan ses her
 

IW logo

Privatlivspolitik

Velkomst til nye medlemmer.

Denne information er tænkt til vore nye medlemmer med forklaring om, hvad der foregår til Aabenraa Inner Wheels møder.

Alle Inner Wheel klubber er tilsluttet International Inner Wheel, som er en verdensomspændende organisation, hvis idealer og formål er at fremme sandt venskab og hjælpsomhed, samt medmenneskelig og international forståelse.

Inner Wheels motto er: VENSKAB OG HJÆLPSOMHED.

Aabenraa Inner Wheel holder møde 4. tirsdag i hver måned. Ved møderne kan klubben have besøg af en foredragsholder, være på virksomhedsbesøg o. lign. Den årlige sommerudflugt afholdes i maj.

Inden et nyt medlem optages i klubben, vil hun blive inviteret som gæst i klubben nogle gange.

En Inner Wheel aften forløber sædvanligvis på følgende måde:
  • Velkomst ved klubbens præsident, præsentation af gæster
  • Sang
  • Spisning og hyggeligt samvær
  • Aftenens program. Foredragsholder, virksomhedsbesøg eller intern klubaften
  • 3 minutter, et medlem fortæller om noget som ligger hende på hjertet
  • Sang
  • Meddelelser fra præsidenten
  • Nyt fra andre fra bestyrelsen og andre der har noget at fortælle (f.eks. klubbens cirkler)
  • Afslutning
Når der er udemøder, kan denne plan fraviges.

Klubben ledes af en bestyrelse, som medlemmerne vælger på InnerWheel-dagen i januar, for 1 år ad gangen. Valgperioden er fra 1. juli til 30. juni. Inner Wheels emblem "hjulet" symboliserer denne stadig skiftende forpligtelse og ret for alle medlemmer til på skift at deltage i ledelsen af klubben og have ansvaret for klubbens aktiviteter.

Bestyrelsen har 8 medlemmer:
Præsident
Præsident elect (kommende præsident)
Past præsident (sidste års præsident)
2 sekretærer (1. sekretær og 2. sekretær)
Kasserer
ISO
Klubmester
herudover kan præsidenten udpege andre medlemmer som f.eks. Webmaster

1. sekretæren i klubben tager referat af medlemsmøderne og sørger for at månedsbrevene kommer på hejmmesiden (sender ud til de få medlemmer som ikke har PC). Hun sørger for at 3. min. går på skift mellem klubbens medlemmer.

Kassereren holder styr på kontingentbetaling, afregning af foredragsholdere o. lign.

ISO er en forkortelse for International Service Organiser. ISO er den person, som bl.a. er kontakt til vores venskabsklubber og vores sponsorat, som går til SOS-børnebyerne i Mozambique.

Klubmesteren varetager alt praktisk omkring møderne. Hun checker til- og fra meldinger til møderne, tager sig af bordplan og har kontakt til mødesteder/-madbestilling m.m.

Nogle termer:
Månedsbrev er et referat fra møderne, som sekretæren skriver og sender ud med e-mail eller post til alle medlemmer. Månedsbrevet lægges på Inner Wheel Danmarks hjemmeside, så det er tilgængeligt for alle IW-medlemmer (der bruges login).
3. minutter. Ved møderne holder et medlem et inlæg 
om noget som ligger hende på sinde. Det kan være en mening, en holdning, en sjov oplevelse, eller andet. Alle indslag er velkomne, både muntre eller mere alvorlige indlæg. Et indlæg må varer ca. 3 minutter, som navnet lyder.
Cirkler. For tiden har vi følgende interessegrupper: Kulturcirklen (udstillinger, biograftur mv.), Bridge, 2 Strikkeklubber, Litteraturklub, Golf.


Kontingent. Det årlige kontingent er p.t. på 1200,- kr. og indbetales i august til klubbens bankkonto.

Klubbens hjemmeside kan ses på www.aabenraa.innerwheel.dk

Til slut meget kort om det ud over klubben.

Klubberne i Danmark er opdelt i 5 distrikter. Aabenraa Inner Wheel er med i distrikt 46. Hvert distrikt har en bestyrelse med samme opbygning som klubbens bestyrelse.
Distriktspræsident, distriktssekretær, distriktskasserer og DISO.

Inner Wheel Danmark er hovedorganisationen, som også har en bestyrelse på samme måde som klubber og distrikter. Herudover er distriktspræsidenterne og past distriktspræsidenterne repræsenteret.

 

 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 21.01.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS